Our main office

Address: HR52440 Poreč, M. Vlašića 20, Croatia

Business Phone: +385 52 451 100

Email: kompas.headoffice@kompas-travel.com

Working hours: mon. – fri. 9:00 – 16:00

Managing Directors: Bojan Aljinović and Željko Čuljak

Supervising by: Ministry of tourism – touristic inspection (Republic of Croatia)

Kompas Poreč
Obala M. Tita 16
52 440 Poreč
+385 52 451 100; +385 52 434 744
info@kompas-travel.com
office manager: Tina Krebel
working hours:

01.06. -14.06   09:00-17:00 sunday closed
15.06 -13.07    09:00-13:00, 18:00-21:00, sunday closed
13.07.-13.09.   09:00-21:00, saturday’s and sunday 9:00 – 15:00
14.09-15.10    09:00-20:00 , sunday closed

Kompas Rovinj
Obala M.Tita 5
52 210 Rovinj
+385 52 813 211
+385 52 813 211
rovinj@kompas-travel.com
office manager: Silvija Čuvardić
working hours:

01.06-1.09    09:00-21:00 , sunday closed
1.09-15.10    09:00-20:00 , friday closed
16.10-31.12

  • Monday to Friday 09:00-16:00
  • Saturday, sunday closed

Kompas Umag
Trgovačka 13
52 470Umag
Tel: +385 52 741 613
umag@kompas-travel.com
office manager: Moira Schiavuzzi
working hours:

01.06. -14.06   09:00-17:00 sunday closed
15.06 -03.09    09:00-13:00, 18:00-21:00, sunday closed
03.09 – 15.10   09:00-15:00; sunday 09:00-13:00, thu. closed

Registration
Trgovački sud u Rijeci – stalna služba u Pazinu,
MBS: 040074652, Temeljni kapital: 15.970.700,00 Kuna uplaćen u cijelosti
Management: Bojan Aljinović and Željko Čuljak

Bank accounts:

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2484008-1104098244
  • broj žiro račun devizni: HR7824840081104098244
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR9024840081500160474

Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2340009-1110275021
  • broj žiro račun devizni: HR23400091110275021
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR23400091510275085

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

–       putem pošte na adresu: Kompas d.o.o., Mate Vlašića 20, 24440 Poreč

–       putem elektronske pošte na adresu: kompas.headoffice@kompas-travel.com

–       neposredno u bilo koju poslovnicu Kompas d.o.o.-a.

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Drop us a message

Get in touch with our team for more details.