Our main office

Address: HR52440 Poreč, M. Vlašića 20, Croatia

Business Phone: +385 52 451 100

Email: kompas.headoffice@kompas-travel.com

Working hours: mon. – fri. 9:00 – 16:00

Director: Neven Petrović Poljak

Supervising by: Ministry of tourism – touristic inspection (Republic of Croatia)

Kompas Poreč
Obala M. Tita 16
52 440 Poreč
+385 52 451 100; +385 52 434 744
info@kompas-travel.com
office manager: Tina Krebel
working hours:
(30.03.-30.04) Mon-Fri 09:00-15:00, Sat 09:00-13:00, Sun closed (except 12.04. 09:00-17:00)
(01.05.-13.05) Mon-Fri 09:00:20:00, Sat-Sun 09:00-13:00,17:00-20:00
(14.05-17.06)  Mon-Sun 09:00-21:00
(18.06-02.09)  Mon-Sun 09:00-22:00
(03.09-16.09)  Mon-Sun 09:00-21:00
(17.09-30.09)  Mon-Sun 09:00-20:00
(01.10-31.10)  Mon-Fri 09:00-20:00 , Sat 09:00 – 13:00, Sun closed

Kompas Rovinj
Obala M.Tita 5
52 210 Rovinj
+385 52 813 211
+385 52 813 211
rovinj@kompas-travel.com
office manager: Silvija Čuvardić
working hours:
(01.01-09.04)  Mon-Fri 09:00-15:00, Sat 09:00-13:00, Sun closed
(10.04-24.04)  Mon-Fri 09:00 -20:00, Sat-Sun 09:00-13:00
(25.04-21.05)  Mon-Sun 09:00-20:00
(22.05-16.06)  Mon-Sun 09:00-21:00
(17.06-01.09)  Mon-Sun 09:00-22:00
(02.09-15.09)  Mon-Sun 09:00-21:00
(16.09-30.09)  Mon-Sun 09:00-20:00
(01.10-31.12)  Mon-Fri 09:00-15:00, Sat 09:00-13:00, Sun closed

Kompas Umag
Trgovačka 13
52 470Umag
Tel: +385 52 741 613
umag@kompas-travel.com
office manager: Moira Schiavuzzi
working hours:
(30.03-30.04) Mon-Fri 09:00-15:00 (06.04.closed), Sat 09:00-13:00, Sun closed (except 12.04. 09:00-15:00)
(01.05-22.05) Mon-Sun 09:00-20:00 (Thu & Sun 09:00-16:00)
(23.05-19.06) Mon-Sun 09:00-21:00 (Thu & Sun 09:00-16:00)
(20.06-30.06) Mon-Sun 09:00-22:00 (Thu & Sun 09:00-16:00)
(01.07-21.08) Mon-Sun 09:00-22:00
(22.08-31.08) Mon-Sun 09:00-21:00
(01.09-18.09) Mon-Sun 09:00-21:00 (Thu & Sun 09:00-16:00)
(19.09-30.09) Mon-Sun 09:00-20:00 (Thu & Sun 09:00-16:00)
(01.10-31.10) Mon-Fri 09:00-15:00, Sat 09:00-13:00, Sun closed

Kompas Novigrad
Gradska vrata 11
52 466 Novigrad
Tel: +385 52 726 383
novigrad@kompas-travel.com
office manager: Leopold Ostojić
working hours:
(30.0.-30.04) Mon-Fri 09:00-15:00 (08.04.closed), Sat 09:00-13:00, Sun closed (except 12.04. 09:00-15:00)
(01.05.-31.05) Mon-Sat 09:00:16:00 (28.05. closed), Sun closed (except 31.05. 09:00-16:00)
(01.06-30.08)  Mon-Sat 09:00-14:00, 18:00 – 22:00, Thu closed
(31.08-30.09)  Mon-Sun 09:00-13:00, 18:00-21:00, Sat closed
(01.10-15.10)  Mon-Fri 09:00-15:00, Sat, Sun closed

Registration
Trgovački sud u Rijeci – stalna služba u Pazinu,
MBS: 040074652, Temeljni kapital: 15.970.700,00 Kuna uplaćen u cijelosti
Management: Tomislav Matija Varga, Neven Petrović Poljak

Bank accounts:

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2484008-1104098244
  • broj žiro račun devizni: HR7824840081104098244
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR9024840081500160474

Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2340009-1110275021
  • broj žiro račun devizni: HR23400091110275021
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR23400091510275085

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

–       putem pošte na adresu: Kompas d.o.o., Mate Vlašića 20, 24440 Poreč

–       putem elektronske pošte na adresu: kompas.headoffice@kompas-travel.com

–       neposredno u bilo koju poslovnicu Kompas d.o.o.-a.

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Drop us a message

Get in touch with our team for more details.