Naše poslovnice

Adresa: HR52440 Poreč, M. Vlašića 20, Croatia

Centrala: +385 52 451 100

Email: headoffice@kompas-travel.com

Radno vrijeme: pon. – pet. 9:00 – 16:00

Direktor: Neven Petrović Poljak

Nadzor: Ministarstvo turizma – turistička inspekcija (Republika Hrvatska)

Kompas Poreč
Obala M. Tita 16
52 440 Poreč
+385 52 451 100; +385 52 434 744
info@kompas-travel.com
office manager: Tina Krebel
radno vrijeme:
(18.06-02.09) 09:00-22:00
(03.09-16.09) 09:00-21:00
(17.09-30.09) 09:00-20:00
(01.10-31.10) Pon-pet 09:00-15:00
sub 09:00 – 13:00
Kompas Rovinj
Obala M.Tita 5
52 210 Rovinj
+385 52 813 211
rovinj@kompas-travel.com
office manager: Silvija Čuvardić
radno vrijeme:
(18.06-02.09) 09:00-22:00
(03.09-16.09) 09:00-21:00
(17.09-30.09) 09:00-20:00
(01.10-01.04) Pon-Pet 09:00-15:00
Sub 09:00 – 13:00
Kompas Umag
Trgovačka 13
52 470Umag
Tel: +385 52 741 613
umag@kompas-travel.com
office manager: Moira Schiavuzzi
Radno vrijeme:
(26.05-22.06) 09:00-21:00
(23.06-24.08) 09:00-22:00
(25.08-21.09) 09:00-21:00
(22.09-30.09) 09:00-20:00
(01.10-31.10) Pon-pet 09:00-15:00
Sub 09:00-13:00
Kompas Novigrad
Gradska vrata 11
52 466Novigrad
Tel: +385 52 726 383
novigrad@kompas-travel.com
office manager: Leopold Ostojić
radno vrijeme: (molimo nazovite)

Registracija
Trgovački sud u Rijeci – stalna služba u Pazinu,
MBS: 040074652, Temeljni kapital: 15.970.700,00 Kuna uplaćen u cijelosti
Management: Tomislav Matija Varga, Neven Petrović Poljak

Bankovni računi:

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2484008-1104098244
  • broj žiro račun devizni: HR7824840081104098244
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR9024840081500160474

Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb

  • broj žiro račun kunski: 2340009-1110275021
  • broj žiro račun devizni: HR23400091110275021
  • broj žiro račun devizni agencijski: HR23400091510275085

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

–       putem pošte na adresu: Kompas d.o.o., Mate Vlašića 20, 24440 Poreč

–       putem elektronske pošte na adresu: headoffice@kompas-travel.com

–       neposredno u bilo koju poslovnicu Kompas d.o.o.-a.

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Pošaljite nam poruku

Slobodno nas kontaktirajte za više detalja